50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


01/30/2023
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какви са таксите?What the fees?  
2.спя спокойноto sleep  
3.Може ли да получа сметката? I have the check?  
4.от ляво надясно left to right  
5.Днес не работя. not working today.  
6.сядам в колата / качвам се в колатаto get into the  
7.според мен my opinion  
8.В зоопарка the zoo  
9.Виж колко е часа!See what time it by your watch!  
10.все по-малкоless less  
11.Лондон е столица.London is a city.  
12.Къде е най-близката бензиностанция?Where is the next gas ?  
13.45 [четирийсет и пет]45 [ ]  
14.пролет, лято,Spring, ,  
15.продава сеfor sale / be sold