50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


02/09/2023
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.вземам лекарствата сиTomar su medicina / Tomar remedio  
2.Ти учиш испански. español.  
3.Имаш ли хавлия?¿Tienes una ?  
4.Днес ние имаме време.Hoy tiempo.  
5.Често ли идвате тук?¿Viene (usted) mucho por ?  
6.Това е много любезно от Ваша странаEs amable de su parte  
7.Не, въобще не. , en absoluto.  
8.Душът не работи. ducha no funciona.  
9.тъкмо се канех да тръгвамEstaba a punto irme  
10.Мястото свободно ли е?¿Está esta silla?  
11.Колко пъти?¿ veces?  
12.аз съм наред / мой ред еMe a mí  
13.Къде е съблекалнята?¿Dónde el vestuario?  
14.юли, август, септември, , agosto, septiembre,  
15.той влиза в стаята(Él) entra en cuarto