50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


05/19/2022
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.без никакво съмнение / несъмненоSin duda  
2.13 [тринайсет]13 [ ]  
3.Кога свършва туристическата обиколка?¿Cuándo acaba la guiada?  
4.31 [трийсет и едно]31 [treinta y ]  
5.Къде е тоалетната?¿Dónde está el ?  
6.Ние търсим аптека. buscando una farmacia.  
7.напред adelante  
8.Трябва ми двойна стая.Necesito una habitación .  
9.почиствам  
10.Филмът е съвсем нов.La película es completamente .  
11.вероятно той днес няма да дойдеProbablemente vendrá hoy  
12.12 [дванайсет]12 [ ]  
13.Автомобилните гуми са черни.Los son negros.  
14.Долу е мазето.Abajo está sótano.  
15.Спoред мен това е грозно.(Eso) me parece .