50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


05/22/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Трябва да чакате. täytyy odottaa.  
2.още веднъж / отновоvielä kerran /  
3.В тази страна има много безработни.Tässä on liian monta työtöntä.  
4.Закарайте ме на този адрес.Ajakaa minut osoitteeseen.  
5.Мисля, че това е моето място.Tämä taitaa minun paikkani.  
6.Столиците са големи и шумни. ovat suuria ja meluisia.  
7.Моля, покажете ми това на картата.Näyttäisittekö sen kartalta.  
8.тръгвам на път matkaan  
9.в планината  
10.занасям на пощата postiin  
11.накарвам да извикат лекаря lääkäri  
12.печеля със седем на петvoittaa viisi  
13.Колко тежи колетът? painava paketti on?  
14.Петият месец е май. kuukausi on toukokuu.  
15.майка