50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


09/21/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какво мога да направя за Вас? voin palvella teitä?  
2.Искам да отида в оптичния магазин.Haluan mennä .  
3.Разбирам! .  
4.Къде е банята?Missä on ?  
5.Бих желал / желала менюто, моля. ruokalistan, kiitos.  
6.Какво обичате? / Какво желаете?Mitä ?  
7.това е мило от твоя страна on ystävällistä sinulta  
8.Има ли спален вагон във влака?Onko nukkumavaunuja?  
9.слушам радиоKuunnella  
10.Днес е вторник, 17 април.Nyt on , seitsemästoista huhtikuuta.  
11.Бих искал пълен пансион.Haluaisin .  
12.това е добра идеяse on hyvä  
13.от днес нататък päivästä alkaen  
14.Съвсем просто е.Se ihan helppoa.  
15.не много