50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


06/25/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какво мога да направя за Вас?Što mogu učiniti za ?  
2.Искам да отида в оптичния магазин.Hoću kod .  
3.Разбирам! !  
4.Къде е банята?Gdje kupaonica?  
5.Бих желал / желала менюто, моля. Vas, htio / htjela bih jelovnik.  
6.Какво обичате? / Какво желаете?Što biste ?  
7.това е мило от твоя странаto je ljubazno tebe  
8.Има ли спален вагон във влака?Ima li kola za u vlaku?  
9.слушам радиоSlušati  
10.Днес е вторник, 17 април.Danas je utorak, 17. .  
11.Бих искал пълен пансион.Htio / htjela bih puni .  
12.това е добра идея je dobra ideja  
13.от днес нататъкod  
14.Съвсем просто е.To je sasvim .  
15.не много puno