50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


06/29/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Харесва ли Ви при нас?Hogy Önnek nálunk?  
2.Отворете този пакет / колет.Nyissa ki ezt a !  
3.Това е моята китара. van a gitárom.  
4.изкъпвам се  
5.Той говори няколко езика. nyelvet beszél.  
6.на пазара  
7.през нощтаészakánként /  
8.Влакът има ли закъснение? a vonat?  
9.Студено е. van.  
10.Бих искал / искала да изтегля пари от сметката си.Szeretnék kivenni pénzt a .  
11.имам температураláza / hőemelkedése  
12.играя на топка  
13.имам гостиvendéget / fogad  
14.Със ски лифта ли ще се качите?A sílifttel fel?  
15.той ще бъде тук всеки моментminden pillanatban lehet