50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


10/02/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Бих искал да си измия ръцете. kezet mosni.  
2.на петдесетгодишна възрастötven  
3.Какъв късмет! szerencse!  
4.Аз уча английски.Én angolul .  
5.Аз имам фотоапарат. egy fényképezőgépem.  
6.Аз пия чай.Én teát .  
7.Бих искал / искала един чай.Szeretnék egy .  
8.Имам едно киви и една диня.Van egy és egy dinnyém.  
9.Къде е туристическото бюро?Hol az idegenforgalomi hivatal?  
10.Ние търсим месарница.Keresünk hentest.  
11.правя посещение на някого látogatást tesz  
12.Тъкмо чета тази книга.Éppen ezt a könyvet .  
13.Идете на пристанището. a kikötőhöz!  
14.62 [шейсет и две]62 [ ]  
15.Осмият месец е август.A hónap az augusztus.