50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


09/30/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Ние сме тук.Noi siamo .  
2.от горе  
3.Вече една година съм безработен. disoccupato da un anno ormai.  
4.той следва в Берлинstudia all'università di  
5.Той говори английски.Lui parla .  
6.Какво има по телевизията?Cosa c’è in ?  
7.Къде са носорозите? sono i rinoceronti?  
8.Има ли още билети за театъра?Ci sono ancora biglietti il teatro?  
9.От Азия ли сте? dall’Asia?  
10.продавам с печалба con profitto  
11.рано сутринта / рано сутрин prima mattina / all'alba  
12.много хораmoltissima  
13.Какъв филм дават тази вечер в киното?Cosa c’è al cinema?  
14.възможно еpuò darsi / essere  
15.Кога пристига влакът в Амстердам?A che ora arriva il treno a ?