50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


02/08/2023
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Музеят отворен ли е в четвъртък?È aperto il museo giovedì?  
2.Искам да отида до павилиона, за да купя един вестник. andare all’edicola per comprare un giornale.  
3.Бих желал / желала стая с душ.Vorrei una con doccia.  
4.Та това е великолепно! magnifico!  
5.Япония се намира в Азия. Giappone si trova in Asia.  
6.точно пет часа еsono 5 in punto  
7.имам желание заessere in vena di / aver voglia  
8.Те учат руски.Loro il russo.  
9.Завийте наляво зад ъгъла.Qui all’angolo giri a .  
10.Добро утро! / Добър ден!Buon giorno! / Buona giornata! / Buon !  
11.Седмият ден е неделя.Il giorno è la domenica.  
12.счупвам си кракаrompersi gamba  
13.Колко трае пътуването до Берлин?Quanto dura il viaggio fino a ?  
14.Моля, дайте ми квитанция.Mi dia la ricevuta, favore.  
15.имам собствен автомобилavere la macchina