50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


02/06/2023
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Трябва да чакате.Deve .  
2.още веднъж / отново volta  
3.В тази страна има много безработни. questo paese ci sono troppi disoccupati.  
4.Закарайте ме на този адрес.Mi porti a questo .  
5.Мисля, че това е моето място.Credo che questo il mio posto.  
6.Столиците са големи и шумни.Le capitali sono grandi e .  
7.Моля, покажете ми това на картата.Per favore, lo indichi sulla carta.  
8.тръгвам на път / mettersi in cammino per  
9.в планината montagna  
10.занасям на пощатаportare posta  
11.накарвам да извикат лекаряchiamare / far il dottore  
12.печеля със седем на пет sette a cinque  
13.Колко тежи колетът?Quanto questo pacco?  
14.Петият месец е май.Il mese è maggio.  
15.майкаla