50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


06/16/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какво мога да направя за Вас?Che cosa posso fare per ?  
2.Искам да отида в оптичния магазин.Voglio dall’ottico.  
3.Разбирам!Capisco! / !  
4.Къде е банята?Dov'è bagno?  
5.Бих желал / желала менюто, моля.Vorrei il , per favore.  
6.Какво обичате? / Какво желаете?Che desidera?  
7.това е мило от твоя страна molto gentile  
8.Има ли спален вагон във влака?C’è un letto nel treno?  
9.слушам радиоascoltare la  
10.Днес е вторник, 17 април.È , 17 aprile.  
11.Бих искал пълен пансион.Vorrei la completa.  
12.това е добра идеяè una idea  
13.от днес нататъкda oggi poi  
14.Съвсем просто е. molto semplice.  
15.не многоnon molto / tanto