50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


10/01/2022
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.отивам си в къщи家に帰  
2.Колко е голям!なんて大き のでしょう。 
3.първият / първата / първото一人  
4.Добре, ще взема стаята.この部 にします。 
5.Трябва да стегнеш багажа!あなたは私達のスーツケースを準 しなくてはいけません。 
6.Днес дават хубав филм. 日はいい映画をやっています。 
7.Кога сте роден?あなたはいつ生まれ したか。 
8.ние сме на страница 55ページ います 
9.назад ろに 
10.Трябва ми „Пътна помощ”.レッカー移動が必要 す。 
11.И ти ли обичаш пипер?パプリカも好きで か? 
12.Колко струва до летището?空港までいく ですか? 
13.някой / някой си こかの誰か 
14.чета вестника新聞 読む 
15.Петият ден е петък. 日目は金曜日です。