50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


12/09/2022
32
0
0:00 sec
Yes
Test 32      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Искам да купя плодове и зеленчуци.果物 野菜を買いたいです。 
2.Кога е последният влак на метрото?地下鉄の 電は何時ですか? 
3.Моля, вземете багажа ми.荷物を ってください。 
4.Кой автобус отива в центъра?中心部への スはどれですか? 
5.нещо добро何かいいも  
6.тежка катастрофа い事故 
7.през цялата седмица / цяла седмица 間ずっと 
8.пия от стъклена чаша ラスから飲む 
9.третият / третата / третото 人目 
10.Бих искал / искала екскурзовод, който говори италиански.イタリア語を話すガイドさ がいいです。 
11.нагоре и надолу上と  
12.следобед / всеки следобед午後  
13.Ние търсим спортен магазин. ポーツ店を探しています。 
14.Това са учениците.こちら 生徒です。 
15.не съм гладен私は空腹で ない