50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


01/30/2023
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Харесва ли Ви при нас?こち は気に入りましたか? 
2.Отворете този пакет / колет.このパッケージを開けてく さい。 
3.Това е моята китара.これが のギターです。 
4.изкъпвам се入浴 る 
5.Той говори няколко езика. は複数の外国語を話します。 
6.на пазара 場で 
7.през нощта夜 / 夜に 
8.Влакът има ли закъснение?列車は遅れています ? 
9.Студено е. です。 
10.Бих искал / искала да изтегля пари от сметката си.口座から現金を下ろ たいのですが。 
11.имам температура がある 
12.играя на топкаボール 遊ぶ 
13.имам гостиお客が来 。 
14.Със ски лифта ли ще се качите? ーリフトで上へあがりますか? 
15.той ще бъде тук всеки момент彼は今にもここに来るか しれない