50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


10/07/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Трябва да чакате.あなたは待たないと けません。 
2.още веднъж / отново 一度 /新しく 
3.В тази страна има много безработни.この国は失業者が多す ます。 
4.Закарайте ме на този адрес.この住 までお願いします。 
5.Мисля, че това е моето място.それ 私の席だと思いますが。 
6.Столиците са големи и шумни.首都は きくてうるさいです。 
7.Моля, покажете ми това на картата.地図の上で見せ ください。 
8.тръгвам на път...は 発する 
9.в планината山脈  
10.занасям на пощата郵便 出す 
11.накарвам да извикат лекаря医者を呼びにいかせ  
12.печеля със седем на пет 5で勝つ 
13.Колко тежи колетът? の重さは? 
14.Петият месец е май.五番目の は五月です。 
15.майка母 / お さん