50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


10/02/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.целият град  
2.Паркът ей там ми харесва.あそこの 園が気に入りました。 
3.човек трябва да работи仕事はしなけ ばならない 
4.Къде може да се купят пощенски марки? 手はどこで買えますか? 
5.Искам да купя една книга.本を買い いです。 
6.днес следобед 日の午後 
7.питам се защо私はなぜ...か疑問 思う 
8.три месеца / тримесечие四半期/3ヶ  
9.Ще отидем ли в магазина?デパートに きましょうか? 
10.Ще Ви покажа.やっ 見せましょう。 
11.топло ми е / горещо ми е かい / 熱い 
12.Бих желал нещо по-евтино. と安いものをください。 
13.Виждаш ли селото там?あそこの村が見えます ? 
14.Правилно! / Това е вярно! 解 / あっています。 
15.Случи се злополука.事故 ありました。