50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


05/23/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Бих искал да си измия ръцете.Ik wil graag mijn wassen.  
2.на петдесетгодишна възрастop leeftijd  
3.Какъв късмет!Wat geluk!  
4.Аз уча английски.Ik Engels.  
5.Аз имам фотоапарат.Ik heb een .  
6.Аз пия чай.Ik thee.  
7.Бих искал / искала един чай.Ik wil thee.  
8.Имам едно киви и една диня.Ik heb een en een meloen.  
9.Къде е туристическото бюро?Waar is het VVV ?  
10.Ние търсим месарница. zoeken een slagerij.  
11.правя посещение на някогоiemand een brengen  
12.Тъкмо чета тази книга.Ik nu dit boek.  
13.Идете на пристанището.Ga de haven.  
14.62 [шейсет и две]62 [ ]  
15.Осмият месец е август.De maand is augustus.