50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


10/01/2022
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.без никакво съмнение / несъмненоzonder  
2.13 [тринайсет]13 [ ]  
3.Кога свършва туристическата обиколка? eindigt de rondleiding?  
4.31 [трийсет и едно]31 [ ]  
5.Къде е тоалетната? is de WC? / het toilet?  
6.Ние търсим аптека.Wij zoeken een .  
7.напредnaar  
8.Трябва ми двойна стая.Ik heb een nodig.  
9.почиствам  
10.Филмът е съвсем нов.De film is nieuw.  
11.вероятно той днес няма да дойдеwaarschijnlijk komt hij vandaag  
12.12 [дванайсет]12 [ ]  
13.Автомобилните гуми са черни.De zijn zwart.  
14.Долу е мазето.De is beneden.  
15.Спoред мен това е грозно.Ik vind dat .