50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


06/21/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какво мога да направя за Вас?Wat kan ik u doen?  
2.Искам да отида в оптичния магазин. wil naar de opticien.  
3.Разбирам!Ik het!  
4.Къде е банята?Waar is de ?  
5.Бих желал / желала менюто, моля.Mag ik de , alstublieft?  
6.Какво обичате? / Какво желаете?Wat u?  
7.това е мило от твоя странаdat is van je  
8.Има ли спален вагон във влака?Zijn slaapwagens in de trein?  
9.слушам радиоnaar de radio  
10.Днес е вторник, 17 април.Het is dinsdag, 17 .  
11.Бих искал пълен пансион.Ik graag volpension.  
12.това е добра идеяdat is een goed  
13.от днес нататък vandaag  
14.Съвсем просто е. is heel eenvoudig.  
15.не много veel