50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


02/06/2023
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Трябва да чакате. må vente.  
2.още веднъж / отновоein gong / på nytt  
3.В тази страна има много безработни. i landet er det for mange arbeidslause.  
4.Закарайте ме на този адрес.Køyr meg til denne .  
5.Мисля, че това е моето място.Eg trur er min plass.  
6.Столиците са големи и шумни.Hovudstadene er store og .  
7.Моля, покажете ми това на картата. meg det på kartet, er du snill.  
8.тръгвам на пътå gje seg i  
9.в планинатаi  
10.занасям на пощата poste  
11.накарвам да извикат лекаряå få tak i / lege  
12.печеля със седем на петå vinne sju-fem  
13.Колко тежи колетът?Kor tung er ?  
14.Петият месец е май.Den femte er mai.  
15.майка