50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


08/14/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Харесва ли Ви при нас? liker du deg her hos oss?  
2.Отворете този пакет / колет.Vær så å åpne denne pakken.  
3.Това е моята китара.Her er min.  
4.изкъпвам се ta et bad  
5.Той говори няколко езика.Han snakker flere .  
6.на пазара  
7.през нощта natten  
8.Влакът има ли закъснение?Er forsinket?  
9.Студено е.Det kaldt.  
10.Бих искал / искала да изтегля пари от сметката си.Jeg å få utbetalt penger fra kontoen min.  
11.имам температураå ha  
12.играя на топкаå spille  
13.имам гостиå gjester / besøk  
14.Със ски лифта ли ще се качите?Kjører du opp med ?  
15.той ще бъде тук всеки моментHan er her hvert .