50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


05/24/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Трябва да чакате. må vente.  
2.още веднъж / отновоen gang / på nytt  
3.В тази страна има много безработни. i landet er det for mange arbeidsledige.  
4.Закарайте ме на този адрес.Kjør meg til denne .  
5.Мисля, че това е моето място.Jeg tror er min plass.  
6.Столиците са големи и шумни.Hovedstedene er store og .  
7.Моля, покажете ми това на картата. så snill å vise meg det på kartet.  
8.тръгвам на пътå begi seg på  
9.в планинатаi  
10.занасям на пощата poste  
11.накарвам да извикат лекаряå få tak i lege  
12.печеля със седем на петå vinne sju fem  
13.Колко тежи колетът?Hvor tung er ?  
14.Петият месец е май.Den femte er mai.  
15.майка