50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


12/10/2022
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.без никакво съмнение / несъмненоuten tvil /  
2.13 [тринайсет]13 [ ]  
3.Кога свършва туристическата обиколка? slutter omvisningen?  
4.31 [трийсет и едно]31 [ ]  
5.Къде е тоалетната? er WC? / toalettet?  
6.Ние търсим аптека.Vi leter et apotek.  
7.напред  
8.Трябва ми двойна стая.Jeg trenger et .  
9.почиствамå rense / å  
10.Филмът е съвсем нов.Filmen helt ny.  
11.вероятно той днес няма да дойдеSannsynligvis kommer ikke i dag.  
12.12 [дванайсет]12 [ ]  
13.Автомобилните гуми са черни.Dekkene er .  
14.Долу е мазето.Kjelleren er .  
15.Спoред мен това е грозно.Jeg det er stygt.