50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


07/26/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какво мога да направя за Вас? kan jeg hjelpe deg med?  
2.Искам да отида в оптичния магазин.Jeg til optikeren.  
3.Разбирам! forstår!  
4.Къде е банята? er badet?  
5.Бих желал / желала менюто, моля.Kan få spisekartet / menyen?  
6.Какво обичате? / Какво желаете?Hva vil ?  
7.това е мило от твоя странаDet er av deg.  
8.Има ли спален вагон във влака?Finnes sovekupé på toget?  
9.слушам радио høre på radio  
10.Днес е вторник, 17 април.Det er tirsdag den 17. .  
11.Бих искал пълен пансион.Jeg ville ha helpensjon.  
12.това е добра идеяDet er en idé.  
13.от днес нататъкfra i dag  
14.Съвсем просто е.Det veldig lett.  
15.не многоikke mye