50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


05/28/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Трябва да чакате. Pan poczekać.  
2.още веднъж / отновоjeszcze / od nowa  
3.В тази страна има много безработни.W tym kraju jest dużo bezrobotnych.  
4.Закарайте ме на този адрес.Proszę zawieźć pod ten adres.  
5.Мисля, че това е моето място.To jest chyba moje .  
6.Столиците са големи и шумни.Stolice są i głośne.  
7.Моля, покажете ми това на картата.Proszę mi to na mapie.  
8.тръгвам на пътzabierać się w  
9.в планинатаw  
10.занасям на пощата na pocztę  
11.накарвам да извикат лекаряwzywać  
12.печеля със седем на пет siedem do pięciu  
13.Колко тежи колетът? waży ta paczka?  
14.Петият месец е май.Piąty miesiąc to .  
15.майка