50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


05/08/2021
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.без никакво съмнение / несъмнено îndoială / indubitabil  
2.13 [тринайсет]13 [ ]  
3.Кога свършва туристическата обиколка?Când termină turul cu ghid?  
4.31 [трийсет и едно]31 [treizeci unu]  
5.Къде е тоалетната?Unde este W.C. / ?  
6.Ние търсим аптека. o farmacie.  
7.напредin  
8.Трябва ми двойна стая.Am nevoie de o dublă.  
9.почиствамa / a face curat  
10.Филмът е съвсем нов.Filmul este .  
11.вероятно той днес няма да дойдеprobabil că nu vine astăzi  
12.12 [дванайсет]12 [ ]  
13.Автомобилните гуми са черни. sunt negre.  
14.Долу е мазето.Jos este .  
15.Спoред мен това е грозно. se pare urât.