50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


12/09/2022
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.отивам си в къщи домой  
2.Колко е голям! он высокий!  
3.първият / първата / първотоПервый / первая /  
4.Добре, ще взема стаята. , я беру этот номер.  
5.Трябва да стегнеш багажа!Ты должен упаковать наш !  
6.Днес дават хубав филм. идёт хороший фильм.  
7.Кога сте роден?Когда родились?  
8.ние сме на страница 5Мы странице 5  
9.назад  
10.Трябва ми „Пътна помощ”. нужен эвакуатор.  
11.И ти ли обичаш пипер?Ты тоже сладкий перец?  
12.Колко струва до летището?Сколько будет стоить до ?  
13.някой / някой си  
14.чета вестника газету  
15.Петият ден е петък.Пятый день пятница.