50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


11/27/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Харесва ли Ви при нас? Вам у нас нравится?  
2.Отворете този пакет / колет.Откройте этот !  
3.Това е моята китара.Вот гитара.  
4.изкъпвам се ванну  
5.Той говори няколко езика.Он говорит на нескольких .  
6.на пазараНа  
7.през нощта  
8.Влакът има ли закъснение? опаздывает?  
9.Студено е. .  
10.Бих искал / искала да изтегля пари от сметката си.Я хотел бы / бы снять деньги с моего счёта.  
11.имам температураТемпературить / повышенную температуру.  
12.играя на топка в мяч  
13.имам гостиПринимать  
14.Със ски лифта ли ще се качите?Вы пользуетесь подъёмником, чтобы наверх?  
15.той ще бъде тук всеки моментОн будет здесь с минуты минуту