50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


02/01/2023
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.вземам лекарствата сиПринимать свое  
2.Ти учиш испански.Ты учишь .  
3.Имаш ли хавлия?У тебя полотенце?  
4.Днес ние имаме време. у нас есть время.  
5.Често ли идвате тук?Вы здесь бываете?  
6.Това е много любезно от Ваша странаЭто очень любезно Вашей стороны  
7.Не, въобще не.Абсолютно .  
8.Душът не работи. не работает.  
9.тъкмо се канех да тръгвам как раз хотел уходить  
10.Мястото свободно ли е? место свободно?  
11.Колко пъти?Сколько ?  
12.аз съм наред / мой ред еЯ следующий/моя  
13.Къде е съблекалнята?Где ?  
14.юли, август, септември,Июль, , сентябрь,  
15.той влиза в стаята входит в комнату