50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


02/06/2023
81
0
0:00 sec
Yes
Test 81      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какъв е майчиният Ви език?Какой язык Ваш ?  
2.Настанете се удобно! !  
3.доста много много  
4.Там има диван и фотьойл / кресло.Там стоят и кресло.  
5.Извикайте полиция!Вызовите !  
6.малко пари денег  
7.Седмият месец е юли.Седьмой месяц - .  
8.Бих искал две яйца на очи.Мне хотелось глазунью из двух яиц.  
9.Съжалявам, утре не става.Сожалею, но завтра не могу.  
10.Бебето обича мляко. любит молоко.  
11.Може ли да се запазват билети?Можно билеты?  
12.Обичаш ли свинско месо?Ты любишь ?  
13.Той няма време.У нет времени.  
14.дебел три метраТолщиной три  
15.Колко струва един билет?Сколько стоит билет?