50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


02/02/2023
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Бих искал да си измия ръцете.Мне хотелось бы руки.  
2.на петдесетгодишна възрастОколо пятидесяти / в возрасти пятидесяти лет  
3.Какъв късмет!Что за счастье! Вот так !  
4.Аз уча английски. учу английский.  
5.Аз имам фотоапарат. меня есть фотоаппарат.  
6.Аз пия чай.Я пью .  
7.Бих искал / искала един чай.Я хотел / хотела бы чашку чая.  
8.Имам едно киви и една диня.У меня есть киви дыня.  
9.Къде е туристическото бюро? тут туристическое бюро?  
10.Ние търсим месарница.Мы мясной магазин.  
11.правя посещение на някого кому-либо визит  
12.Тъкмо чета тази книга. я читаю эту книгу.  
13.Идете на пристанището.Сходите в .  
14.62 [шейсет и две]62 [шестьдесят ]  
15.Осмият месец е август. месяц - август.