50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


07/04/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.целият град город  
2.Паркът ей там ми харесва.Этот парк мне .  
3.човек трябва да работиНужно  
4.Къде може да се купят пощенски марки?Где можно купить марки?  
5.Искам да купя една книга.Я хочу книгу.  
6.днес следобедСегодня во второй дня  
7.питам се защо спрашиваю себя, почему  
8.три месеца / тримесечие  
9.Ще отидем ли в магазина?Мы пойдём магазин?  
10.Ще Ви покажа.Я Вам .  
11.топло ми е / горещо ми еМне  
12.Бих желал нещо по-евтино.Мне хотелось что-нибудь подешевле.  
13.Виждаш ли селото там? видишь вот ту деревню?  
14.Правилно! / Това е вярно! Это так!  
15.Случи се злополука.Случилась .