50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


08/07/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Кога ще стигнем границата?Када смо на ?  
2.5 [пет]5 [ ]  
3.От колко време сте болен?Koliko dugo ste bolesni?  
4.Три и петнадесет е. i petnaest je.  
5.Кога започва представлението?Када почиње ?  
6.Моля, дайте ми дребни банкноти.Молим Вас, дајте ми новчанице.  
7.предпочетам да пия кафеradije kafu  
8.Къде има батерия?Где је ?  
9.Искам да купя един вестник.Ја хоћу да купим .  
10.Трябват ми бюро и етажерка. писаћи сто и регал.  
11.немската история istorija  
12.Там има ресторант.Тамо ресторан.  
13.чувствам се добреdobro se  
14.не рядко  
15.Къде са пингвините?Где пингвини?