50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


07/01/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Харесва ли Ви при нас? Вам се допада код нас?  
2.Отворете този пакет / колет.Otvorite ovaj .  
3.Това е моята китара. је моја гитара.  
4.изкъпвам се se  
5.Той говори няколко езика.Он више језика.  
6.на пазараna  
7.през нощта / u noći  
8.Влакът има ли закъснение? ли воз касни?  
9.Студено е. је.  
10.Бих искал / искала да изтегля пари от сметката си.Ја желим подигнути новац са рачуна.  
11.имам температура groznicu / temperaturu  
12.играя на топкаigrati se  
13.имам гостиImati goste /  
14.Със ски лифта ли ще се качите?Возите ли се са лифтом до горе?  
15.той ще бъде тук всеки моментon će svakog trenutka