50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


08/19/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.вземам лекарствата сиuzeti  
2.Ти учиш испански. шпански.  
3.Имаш ли хавлия? ли пешкир?  
4.Днес ние имаме време.Данас времена.  
5.Често ли идвате тук? ли често овде?  
6.Това е много любезно от Ваша странаto je veoma od Vas  
7.Не, въобще не.Не, апсолутно .  
8.Душът не работи. не ради.  
9.тъкмо се канех да тръгвамupravo sam / htela da odem  
10.Мястото свободно ли е? ли је место слободно?  
11.Колко пъти? puta?  
12.аз съм наред / мой ред еja sam na  
13.Къде е съблекалнята?Где је за пресвлачење?  
14.юли, август, септември, , август, септембар,  
15.той влиза в стаятаon u sobu