50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


05/22/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Трябва да чакате.Morate da .  
2.още веднъж / отновоjoš jednom /  
3.В тази страна има много безработни.У овој земљи има превише .  
4.Закарайте ме на този адрес.Одвезите ме до адресе.  
5.Мисля, че това е моето място.Мислим да то моје место.  
6.Столиците са големи и шумни.Главни су велики и бучни.  
7.Моля, покажете ми това на картата.Pokažite mi to karti molim.  
8.тръгвам на пътkrenuti na  
9.в планинатаna  
10.занасям на пощатаodneti na  
11.накарвам да извикат лекаря nekome da pozove lekara / pozvati lekara  
12.печеля със седем на петpobediti sedam pet  
13.Колко тежи колетът?Колико је тежак ?  
14.Петият месец е май.Пети је мај.  
15.майка