50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


07/27/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какво мога да направя за Вас?Шта могу за Вас?  
2.Искам да отида в оптичния магазин.Ја до оптичара.  
3.Разбирам! !  
4.Къде е банята?Gde je ?  
5.Бих желал / желала менюто, моля.Молим Вас, хтео / бих јеловник.  
6.Какво обичате? / Какво желаете? biste hteli?  
7.това е мило от твоя странаto je od tebe  
8.Има ли спален вагон във влака?Има ли кола за спавање возу?  
9.слушам радиоslušati  
10.Днес е вторник, 17 април.Danas je utorak, 17. .  
11.Бих искал пълен пансион. / htela bih puni pansion.  
12.това е добра идеяto je dobra  
13.от днес нататък danas  
14.Съвсем просто е. је сасвим једноставно.  
15.не много puno