50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


07/06/2022
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.без никакво съмнение / несъмнено varje tvivel / otvivelaktigt  
2.13 [тринайсет]13 [ ]  
3.Кога свършва туристическата обиколка?När guidningen?  
4.31 [трийсет и едно]31 [ ]  
5.Къде е тоалетната?Var är ?  
6.Ние търсим аптека.Vi letar efter apotek.  
7.напред  
8.Трябва ми двойна стая.Jag ett dubbelrum.  
9.почиствамrengöra / göra  
10.Филмът е съвсем нов.Filmen är helt .  
11.вероятно той днес няма да дойдеförmodligen kommer han inte  
12.12 [дванайсет]12 [ ]  
13.Автомобилните гуми са черни.Däcken svarta.  
14.Долу е мазето.Under finns .  
15.Спoред мен това е грозно.Jag tycker det är .