50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


09/16/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какво мога да направя за Вас? kan jag göra för er?  
2.Искам да отида в оптичния магазин.Jag vill gå till .  
3.Разбирам!Jag !  
4.Къде е банята? är badrummet?  
5.Бих желал / желала менюто, моля.Kan jag menyn, tack.  
6.Какво обичате? / Какво желаете?Vad önskar ?  
7.това е мило от твоя странаdet är snällt av  
8.Има ли спален вагон във влака?Finns det i tåget?  
9.слушам радиоlyssna radio  
10.Днес е вторник, 17 април.Det är , den 17:e april.  
11.Бих искал пълен пансион.Jag skulle vilja ha .  
12.това е добра идеяdet är en idé  
13.от днес нататъкfrån och med  
14.Съвсем просто е.Det mycket enkelt.  
15.не много mycket