50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


05/07/2021
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.без никакво съмнение / несъмнено / kuşkusuz/şüphesiz  
2.13 [тринайсет]13 [on ]  
3.Кога свършва туристическата обиколка? gezi ne zaman bitiyor?  
4.31 [трийсет и едно]31 [ bir]  
5.Къде е тоалетната?Tuvalet/Helâ ?  
6.Ние търсим аптека.Bir eczane .  
7.напред doğru  
8.Трябва ми двойна стая.Çift kişilik odaya ihtiyacım .  
9.почиствам  
10.Филмът е съвсем нов. çok yeni.  
11.вероятно той днес няма да дойде bugün gelmeyecek  
12.12 [дванайсет]12 [on ]  
13.Автомобилните гуми са черни.Lastikler .  
14.Долу е мазето.Aşağıda var.  
15.Спoред мен това е грозно.Bunu buluyorum.