50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


06/26/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Ние сме тук. 们在这里。 
2.от горе  
3.Вече една година съм безработен.我失 已经一年了。 
4.той следва в Берлин 在 柏 林 上 大 学 
5.Той говори английски.他讲英 。 
6.Какво има по телевизията? 视上演什么? 
7.Къде са носорозите?犀牛都 哪里? 
8.Има ли още билети за театъра?剧院还有门 吗? 
9.От Азия ли сте? 自亚洲吗? 
10.продавам с печалба卖 出 利 
11.рано сутринта / рано сутрин  
12.много хора许 多  
13.Какъв филм дават тази вечер в киното?今晚电影院上演什 ? 
14.възможно е这 是 可 能 的 
15.Кога пристига влакът в Амстердам?火车什么时 到达阿姆斯特丹?