50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


12/04/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Музеят отворен ли е в четвъртък? 物馆星期四开放吗? 
2.Искам да отида до павилиона, за да купя един вестник.我要 报刊亭去买报纸。 
3.Бих желал / желала стая с душ. 需要一个带淋浴的房间。 
4.Та това е великолепно! 好 了 ! 
5.Япония се намира в Азия. 本位于亚洲。 
6.точно пет часа е现 在 五 点 正 
7.имам желание за乐 /  
8.Те учат руски.他们学习 语。 
9.Завийте наляво зад ъгъла. 拐角往左拐。 
10.Добро утро! / Добър ден!早 上 好 ! / 好 ! 
11.Седмият ден е неделя.第七 是星期天。 
12.счупвам си крака 腿 
13.Колко трае пътуването до Берлин?到柏 要行驶多久? 
14.Моля, дайте ми квитанция.请您给我一 收据。 
15.имам собствен автомобил有 自 己 的 车