50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


12/07/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Кога ще стигнем границата?我们什么 候能到边境? 
2.5 [пет]5 [
3.От колко време сте болен?您 已 经 病 多 久 了 ? 
4.Три и петнадесет е.现 在 是 三 一 刻 。 
5.Кога започва представлението?什么时候 演? 
6.Моля, дайте ми дребни банкноти.请您给 一些零钱。 
7.предпочетам да пия кафе我 更 喜 喝 咖 啡 
8.Къде има батерия?电池在哪 ? 
9.Искам да купя един вестник. 买份报纸。 
10.Трябват ми бюро и етажерка.我需要一个写字台和一 书架。 
11.немската история 历 史 
12.Там има ресторант.那边有一家饭 。 
13.чувствам се добре感 觉 好 
14.не рядко并 不 见 
15.Къде са пингвините? 鹅都在哪里?