50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


07/04/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Харесва ли Ви при нас?您喜欢 们这个地方吗? 
2.Отворете този пакет / колет. 开 这 个 包 裹 。 
3.Това е моята китара.这是我的 他。 
4.изкъпвам се 澡 
5.Той говори няколко езика.他会说很多种 言。 
6.на пазара 场 上 
7.през нощта  
8.Влакът има ли закъснение?火车 点了吗? 
9.Студено е. 很冷 
10.Бих искал / искала да изтегля пари от сметката си.我想从账户里取 。 
11.имам температура 热 度 / 发 烧 
12.играя на топка 球 
13.имам гости有 客 / 有 人 客 
14.Със ски лифта ли ще се качите?您乘滑雪缆车上 吗? 
15.той ще бъде тук всеки момент他 随 时 可 到 达