50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


02/05/2023
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.за Великден 复 活 节 
2.аз също не 也 不 
3.Моля, повторете. 复 。 
4.нямам желание 有 兴 致 
5.на стълбите在 楼 上 
6.Аз имам пуловер.我有一件 衣。 
7.включвам осветлението / светвам / запалвам лампата  
8.Желаете ли това с ориз?您的菜要加 饭吗? 
9.Нали? 吗 ? 
10.боли ме这 使 我 很 心  
11.след четиринадесет дни在 十 四 天  
12.моля за извинение请 求 恕 
13.Постоянно ме боли гърбът.我后背总 。 
14.Моля, говорете бавно.请 慢 慢 。 
15.в пет часа следобед 五 点