50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


02/06/2023
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Може ли да се наеме екипировка за гмуркане?能租用潜水器
2.Лондон се намира във Великобритания.伦敦位于大不列 。 
3.Първо главата.首先是头 。 
4.Вие учите италиански. 们学习意大利语。 
5.Желаете ли още нещо?您 还 有 什 么 愿 望 吗 ? / 还 想 要 什 么 吗 ? 
6.Желаете ли това с картофи?您的菜要配土 吗? 
7.Имате ли резервна туба?您有 用油箱吗? 
8.той не иска да слуша 不 愿 意 听 
9.правилният път за去 ... 的 正 道 路 
10.почиствам си обувките  
11.Можете и да карате след мен.您也可以跟着我 。 
12.съвсем близо до紧 靠 / 就 在 附 近 
13.Пътувайте просто до последната спирка. 直坐到终点站。 
14.Кога тръгва следващият влак за Париж?下一 开往巴黎的火车什么时候开? 
15.Аз обичам домати.我喜 吃西红柿。