50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


12/03/2022
80
0
0:00 sec
Yes
Test 80      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.пътувам с автобуса 大 客 车 
2.Бих искал / искала чаша червено вино.我想要一杯 葡萄酒。 
3.Пушите ли? 吸烟吗? 
4.Жената обича портокалов сок и сок от грейпфрут.这个女人喜欢喝橙 和葡萄柚汁。 
5.Спoред мен това е ужасно.我觉得 很可怕。 
6.Искаме да обядваме.我门 吃午饭。 
7.Аз чистя банята. 打扫卫生间。 
8.Къде са чашите? 杯在哪? 
9.Бих искал / искала предястие.我要一 前餐。 
10.Къде са лъвовете?狮子都 哪里? 
11.на екскурзия съм作 一 趟 旅  
12.от началото до края从 头 尾 
13.57 [петдесет и седем]57 [ 十七] 
14.Нова кухня ли имаш?你有一套 的厨房设备吗? 
15.октомври, ноември и декември.十月,十一月和十 月