50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


05/23/2022
81
0
0:00 sec
Yes
Test 81      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какъв е майчиният Ви език? 母语是什么? 
2.Настанете се удобно! 您自便! 
3.доста много 当 多 
4.Там има диван и фотьойл / кресло.那里是沙发 扶手椅。 
5.Извикайте полиция!您叫警察
6.малко пари 些 钱 
7.Седмият месец е юли.第七个月份 七月 
8.Бих искал две яйца на очи. 想 要 两 个 荷 包 蛋 。 
9.Съжалявам, утре не става.很抱 , 我明天不行。 
10.Бебето обича мляко.这个婴儿 欢喝牛奶。 
11.Може ли да се запазват билети?能预定 影票吗? 
12.Обичаш ли свинско месо?你喜欢吃 肉吗? 
13.Той няма време.他没有 间。 
14.дебел три метра 米 厚 
15.Колко струва един билет?一张车 多少钱?