50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


05/24/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Бих искал да си измия ръцете.我 想 上 洗 手 。 
2.на петдесетгодишна възраст以 五 十 的 年 龄 
3.Какъв късмет!运 气 太 好 ! 
4.Аз уча английски.我学习英 。 
5.Аз имам фотоапарат.我有 台照相机。 
6.Аз пия чай. 茶。 
7.Бих искал / искала един чай. 一杯茶。 
8.Имам едно киви и една диня.我有一个猕猴 和一个甜瓜 。 
9.Къде е туристическото бюро?旅游管理 在哪里? 
10.Ние търсим месарница.我们找一家 店。 
11.правя посещение на някого 人 作 一 次 拜 访 
12.Тъкмо чета тази книга.我正在看这 书。 
13.Идете на пристанището.您去 口吧。 
14.62 [шейсет и две]62 [ 十二] 
15.Осмият месец е август.第八 月份是八月